4.5 (4)
Beoordeling
(2)
(2)
(0)
(0)
(0)

FAQ-Wiki-DWG

Opties

De programmaopties zijn in het menu Tools - Options (Tools - Opties) in twee delen verdeeld: Recovery method (Herstelmethode) en Additional (Aanvullend). Via de Recovery method (Herstelmethode) tab zijn drie bestandsherstel algoritmes beschikbaar:

  • Direct read (Direct lezen). Dit is een algoritme waarbij het bestand direct gelezen wordt. Het probeert objecten te vinden via tabellen en adressen die het afleidt van de bestandsnamen. De vlugste methode, maar wel gevoelig voor fouten.
  • Recovery read (Herstel lezen) kan voor elke DWG opmaak gebruikt worden en gebruikt een eigen methode voor het zoeken van objecten binnen bestanden. Deze methode is niet afhankelijk van tabellen of adressen. Nadat alle objecten gevonden zijn in het bestand gebruikt het programma een speciaal algoritme om de verbindingen tussen objecten te herstellen.
  • Recovery read + Direct read (Herstel lezen + Direct lezen). Gecombineerde methode. Eerst wordt Recovery Read (Herstel lezen) gebruikt, en daarna zoekt het programma naar tabellen in het bestand. Wanneer het tabellen vindt herstelt het exacter. Als er geen tabel aangetroffen wordt, zal het resultaat hetzelfde zijn als de Recovery Read (Herstel lezen) optie.

Via de Additional (Aanvullend) tab kunnen bepaalde programma parameters ingesteld worden:

  • Recover blocks without INSERTs (Herstel blokken zonder INSERTs). Wanneer deze optie ingesteld is worden voor blokken die geen insertiepunten hebben nieuwe insertiepunten aangemaakt. Deze optie garandeert dat alle herstelde blokken in het herstelde bestand getoond zullen worden. Als deze optie uitgeschakeld is worden alleen de blokken waarvoor corresponderende insertiepunten gevonden zijn in het herstelde bestand getoond. (Blocks (Blokken), zijn in deze context BLOCK type objecten, en insertion points (insertiepunten) zijn INSERT type objecten. Wanneer het maximale hersteld moet worden, moet deze optie ingeschakeld worden. Schakel deze optie uit als het alleen noodzakelijk is de exacte positie van de blokken te herstellen zonder extra gegevens.)
  • Convert anonymous blocks to normal blocks (Zet anonieme blokken om in normale blokken). Autocad maakt anonieme hulpblokken voor het weergeven van bepaalde objecten, zoals dimensies, hatch, etc. Het is onmogelijk om zelf deze blokken aan te maken. Deze optie zet anonieme blokken in het bestand om naar normale blokken, die vervolgens hersteld kunnen worden. (Ook hierbij geldt dat als u het maximaal haalbare wilt herstellen, u deze optie het beste kunt inschakelen. Als u extra objecten wilt verwijderen dan kunt u deze optie uitschakelen).
  • Smart decompress (Snelle decompressie). Gebruik algoritmes die niet standaard zijn om data uit te pakken. Deze algoritmes werken aanzienlijk sneller dan de normale algoritmes, maar er bestaat de kleine kans dat ze data missen in het bestand.