AutoCAD-hersteltool

Herstellen van een beschadigd AutoCAD *.dwg-bestand

Recovery Toolbox for DWG (downloaden) is een geavanceerde gegevenshersteltool voor beschadigde *.DWG-bestanden van AutoCad. Met het programma kunt u in enkele eenvoudige stappen gegevens herstellen uit een beschadigd AutoCAD-project. Volg simpelweg de instructies en wacht terwijl het programma het beschadigde bestand analyseert, herstelbare gegevens identificeert en herstelde objecten exporteert naar een nieuw AutoCAD-project.

DOWNLOAD DE ONLINE HULP KOPEN

EULA - End User License Agreement

Eigenschappen van de AutoCAD DWG-hersteltool:

 • Herstelt alle versies van *.dwg-bestanden van AutoCAD 2000/2004/2007/2010 en hoger
 • Voorbeeld van herstelde objecten met zoom-, verplaatsings- en rotateerfuncties
 • Vereist geen speciale vaardigheden
 • Automatische detectie van versies van *.dwg-bestanden
 • Aanvullende functies voor correcter herstel van gegevens
 • Export van herstelde gegevens rechtstreeks naar AutoCAD
 • Selectie van AutoCAD-versie voor expert, als er meerdere AutoCAD-versies zijn geïnstalleerd
 • Meertalige interface

Herstellen van een DWG-bestand De DWG-hersteltool opent een beschadigd AutoCAD-project en exporteert gegevens naar een nieuwe tekening. De DWG-hersteltool gebruikt geen programmalibraries van AutoCAD voor het lezen van bestanden. Om het proces te versnellen, kunt u handmatig de versie opgeven van het te herstellen DWG-bestand.

Herstellen van een DWG-bestand met fouten

DWG-herstelsoftware

Herstellen van een DWG-bestand met een beschadigd AutoCAD-project

De hersteltool kan fouten in AutoCAD-projecten herstellen en een voorbeeld tonen van de herstelde gegevens. U kunt in de voorbeeldweergave de scène verplaatsen, roteren en zoomen met het toetsenbord en/of de muis. Met Recovery Toolbox for DWG kunt u de volgende fouten herstellen:

 • Tekeningbestand is ongeldig.
 • Interne AutoCAD-fout.
 • Geen Autodesk DWG-bestand.
 • DWG-bestand kan niet worden geopend.
 • DWG-bestand doet AutoCAD bevriezen of crashen.
 • Onverklaarbare toename van de bestandsgrootte.
 • Problemen met weergave/regeneratie in AutoCAD.
 • Tekeningelementen ontbreken in AutoCAD-project.

De DWG-bestandshersteltool exporteert de herstelde gegevens rechtstreeks naar AutoCAD. Als u AutoCAD niet heeft geïnstalleerd, krijgt u een melding daarover. Als u meerdere AutoCAD-versies heeft geïnstalleerd op hetzelfde systeem, laat de DWG-hersteltool u kiezen naar welke de gegevens moeten worden geëxporteerd.

Opmerking:
 • Het programma kan alleen bestanden herstellen van AutoCAD versie 15 (AutoCAD 2000) of hoger. Het programma kan geen bestanden herstellen van eerdere AutoCAD-versies.
 • De software ondersteunt export van herstelde gegevens naar AutoCAD 2000 of hoger.
 • De software kan herstelde gegevens niet exporteren naar AutoCAD LT. OLE-automatisering is geblokkeerd in AutoCAD LT.

Vereisten: Windows 98 of hoger

Video Tutorial

Screenshot

klikken om te vergroten